مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: با گازرسانی به این روستاها مجموع روستاهای بالای ۲۰ خانوار برخوردار از گاز به ۹۶ روستا رسیده است.

جمشید ظهیری در گفت و گو با خبرنگار موج در لنگرود با اعلام این خبر اظهار کرد: با گازرسانی به این روستاها مجموع روستاهای بالای ۲۰ خانوار برخوردار از گاز به ۹۶ روستا رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان در روستای شکرکش اطاقور لنگرود گفت: در دولت قبل گازرسانی به ۱۲۰۰ روستا تصویب شد ولی بدلیل عدم تخصیص اعتبار عملیات اجرایی ان انجام نشد.

ظهیری افزود: با افتتاح گازرسانی به این روستاها در لنگرود که برای اجرای آنها ۴۶ میلیارد ریال هزینه شده است درصد بهره مندی خانوارهای روستایی این شهرستان به ۹۰ درصد رسیده است.

ظهیری ادامه داد: در گیلان از بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ بخوبی استفاده شد و با کمک همکاران و پیمانکاران توانمند پروژه ها با سرعت زیادی اجرا و به بهره برداری رسید و هم اکنون نیز پروژه ها با سرعت بالایی در حال اجراست.