سه طرح صنعتى امروز با حضور حسین ابویى مهریزى معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صومعه سرا به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزارى موج از صومعه سرا، سه طرح صنعتى با حضور حسین ابویى مهریزى معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

شرکت پارس فلز با محصول تولیدى پروفیل فولادى با ظرفیت تولیدى سالیانه ۱۸۰۰۰۰ تن و میزان سرمایه گذارى ۱۶۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر در زمینی به مساحت ۸۵۰۰ متر مربع و زیربنا ۲۲۰۰ مترمربع افتتاح می شود.

دومین طرح بزرگ صنعتی شرکت گیلان صومعه با محصول تولیدى لوله پلى اتیلن با ظرفیت ۳۰۰۰ تن سالیانه و به میزان سرمایه گذارى ۶۰ میلیارد ریال و با اشتغال ۱۰ نفر به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع و زیربناى ۲۰۰۰ به بهره بردارى مى رسد. به گزارش موج، شرکت لوله پلیکا با ظرفیت تولید سالیانه ۳۵۰۰ تن و میزان سرمایه گذارى ۳۸ میلیارد ریال و با اشتغال ۱۱ نفر و به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع و زیر بناى ۱۲۴۰ مترمربع افتتاح مى شود.