۴۸ طرح آب و فاضلاب شهری صبح امروز به صورت همزمان در سراسر گیلان با حضور استاندار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، ۴۸ طرح آب و فاضلاب شهری صبح امروز بصورت همزمان در سراسر گیلان با حضور استاندار به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها بصورت همزمان در روستای سیاه اسطلخ رشت، تأسیسات فاضلاب منطقه‌ی غربی رشت، اصلاح و توسعه‌ی شبکه شهری و خطوط انتقال، ساختمان‌های بهره‌برداری، چاه و منابع تولید آب، سامانه‌های هوشمندسازی و پکیج تصفیه فاضلاب در شهرهای مختلف گیلان به بهره‌برداری رسید.

برای بهره‌برداری از این طرح‌ها ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه شد که بزرگترین آن با ۲۲۰ میلیارد ریال مربوط به تأسیسات فاضلاب منطقه‌ی غربی رشت در روستای سیاه اسطلخ است.

با اجرای این طرح ۱۹۰ هزار نفر از جمعیت رشت تحت پوشش استفاده از شبکه آب رسانی قرار می‌گیرند.