رئییس شورا گفت: متاسفانه شهردار به مشکلات زیست محیطی شهر رشت توجه زیادی ندارد، در صورتی که مشکل رودخانه های رشت با سلامت شهروندان در ارتباط است

محمد علی رفیعی در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت، در مورد ساماندهی رودخانه های رشت اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه های شورای چهارم از ابتدا ساماندهی وضعیت رودخانه های رشت بود و در همین زمینه کارگروهی هم تشکیل گردید.

رفیعی افزود: برای طرح های مطالعاتی در این زمینه تلاش شد، ولی در کمال تاسف مشاهده می شود، شهردار به برنامه های شورا و بودجه هایی که تصویب شده، اهمیتی نمی دهد و اولویت های وی مواردی غیر از پروژه های تصویب شده در بودجه است.

رئییس شورا گفت: متاسفانه شهردار به مشکلات زیست محیطی شهر رشت توجه زیادی ندارد، در صورتی که مشکل رودخانه های رشت با سلامت شهروندان در ارتباط است و وقتی اعضای شورا با پروژه های خاص دکتر ثابت قدم، که بدون تصویب بودجه و اخذ مجوز قانونی از شورا آغاز بکار کرده، مخالفت می کنند؛ شهردار اعضای شورای مخالف خود را ضد توسعه خطاب می کند.

رفیعی ادامه داد: ما در رشت از مواهب طبیعی خود غافل هستیم. وقتی سلامت شهروندان و محیط زیست با آلودگی این رودخانه ها در خطر است، می باید پروژه های شهرداری اولویت بندی شود.

رفیعی تاکید کرد: شعار انتخاباتی همه اعضای محترم شورای سوم، ساماندهی رودخانه ها بود ولی بعد از۳ سال هنوز نتوانستیم اقدام اساسی در این زمینه داشته باشیم.