استاندار گیلان گفت: ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید در سریع ترین زمان ممکن باعثسرعت بخشی در شکوفایی حوزه صنعت و کشاورزی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، استاندار گیلان در کارگروه رفع موانع تولید از همکاری بانک ها و دستگاه های اجرایی عضو این کارگروه قدردانی کرد و افزود: مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در بخش بانکی در کوتاهترین زمان اجرایی شود.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه گیلان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان در رتبه های نخست کشور قرار دارد، افزود: ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید در سریع ترین زمان ممکن باعثسرعت بخشی در شکوفایی حوزه صنعت و کشاورزی خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت ۶۹۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بخش تولیدِ استان در ماه های اخیر گفت: تسهیلات اقتصاد مقاومتی در راستای کمک به احیا و خروج از شرایط رکود واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال موجود و کارآفرینی فزاینده در استان است.

رئیس کارگروه اجرای قانون رفع موانع تولید گیلان بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید و کارگروه رونق تولید توسط مدیران تأکید کرد و افزود: مصوبات این کارگروه در بخش بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات باید در کوتاهترین زمان اجرایی شود.

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: تمامی تلاش دولت و مسوولان استانی در جهت حفظ اشتغال است و باید با اِعمال حمایت های قانونی، سهم اشتغال استان را حفظ نماییم.