معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، صبح امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

هادی تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی گیلان درباره مفاد این تفاهمنامه اظهار داشت: در تفاهمنامه مذکور اتاق بازرگانی گیلان به بازرگانان توصیه می‌کند تا شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی را در قراردادهای خود درج کند.

احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم گفت: در این تفاهمنامه حوزه معاونت اجتماعی تشویق و ترغیب لازم را درباره استفاده از ظرفیت داوری اتاق بازرگانی گیلان اعمال می کند.

به گزارش موج، این تفاهمنامه برای استفاده از ظرفیت قانونی مرکز داوری اتاق بازرگانی گیلان برای تهیه بروشورهایی در این زمینه برای آگاهی بازرگانان امضا شده است.