معاونت وظیفه عمومی پلیس گیلان از اعزام مشمولان وظیفه عمومی به مراکز آموزشی در روز دوشنبه، یکم شهریور ۱۳۹۵ خبر داد.

معاون وظیفه عمومی پلیس گیلان در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت، اظهار کرد: مشمولان فوق دیپلم و بالاتر که موعد اعزامشان روز دوشنبه، یکم شهریور ۱۳۹۵ می باشد باید جهت اعزام به مراکز آموزش رأس ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ­ یاد شده در معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان واقع در بلوار خلیج فارس - کیلومتر۳ جاده رشت به تهران - جنب راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشند.

سید حسین صدر ممتاز با اشاره به ماده ۵۸ قانون وظیفه عمومی اصلاحی ۲۲/۸ / ۹۰ گفت: طبق این قانون برای مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، ۳ ماه اضافه خدمت و مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد ۶ ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد.

صدرممتاز اظهار داشت: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیش از یکسال باشد، علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در اجرای دستورالعمل صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا، سربازان متاهل بعد از سپری نمودن دوره آموزش رزم مقدماتی، ادامه خدمت خود را در استان محل سکونت سپری خواهند کرد، اظهار داشت: همه مشمولان با هزینه سازمان وظیفه عمومی ناجا به مراکز آموزشی نیروهای مسلح اعزام می شوند.