فرماندار رودسر گفت: باید با برنامه ریزی درست از خیرین حاضر در شهرستان در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نحو احسن استفاده نماییم.

به گزارش خبرگزاری موج از رودسر، فرماندار شهرستان رودسر در نشست مسوولان کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار کرد: با تلاش و کوشش مسوولین استانی و شهرستانی شاهد پیشرفت امور مربوط به کتابخانه ها و فرهنگ کتابخوانی در شهرستان هستیم.

امیر جانبازی افزود: آنچه مهم است گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان می باشد و باید از همه امکانات و ظرفیت های موجود برای ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان استفاده نماییم.

فرماندار رودسر تصریح کرد: بر ماست که به عنوان مسوول، زمینه و بسترهای مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در شهرستان فراهم نماییم تا بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در بین اقشار مختلف نهادینه کنیم.

جانبازی رودسری در ادامه به استفاده از ظرفیت خیرین در امر کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: باید با برنامه ریزی درست از خیرین حاضر در شهرستان در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نحو احسن استفاده نماییم.

وی یادآور شد: ایجاد فضا برای امر کتاب و کتابخوانی و توسعه آن و همچنین بازسازی کتابخانه های شهرستان از مواردی است که باید با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود و همه مسوولین باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

فرماندار رودسر ضمن تشکر از فعالیت شهرداران شهرستان رودسر در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، از همه بخشداران نیز خواست تا با توجه به داران بودن پتانسیل های موجود در روستا ها در این مورد فعالیت نمایند.

جانبازی رودسری به بحثشاداب سازی محیط کتابخانه ها اشاره و گفت: هدف ما این است که تمام اقشار جامعه را به سمت کتاب و کتابخوانی هدایت نمائیم و در این راستا باید اقدامات فرهنگی مناسبی را در محیط کتابخانه ها در دستور کار قرار دهیم.

فرماندار رودسر با اشاره به نام گذاری یکی از میادین شهر و خیابان به نام کتاب خاطرنشان کرد: نام گذاری یکی از میادین و خیابان های شهر به نام کتاب به توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در آن منطقه کمک خواهد کرد.