نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توافق پاریس ضرورت دارد انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا کرده و در عین حال ذخیره کربن حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری موج، به گفته کارشناسان محیط زیست حجم ی اکسید کربن ( CO2 ) و دیگر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر به دو شیوه می‌تواند کاهش پیدا کند؛ یکی از طریق کاهش انتشار این گازها و دیگری از طریق خارج شدن آنها از اتمسفر به این ترتیب که برای مثال این گازها جذب خاک، اقیانوس یا گیاهان شوند.

در توافق پاریس اهدافی تعیین شد که بر اساس آن میانگین افزایش دمای جهان در آینده محدود شود. همچنین اقداماتی دنبال شود تا متوسط افزایش دما کمتر از ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند.

زمان بندی و جزییات این اقدامات برعهده کشورها گذاشته شد.

به گفته محققان 10 سال آینده سال‌های حیاتی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توافق پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج