مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، دیروز در خانه کشتی شماره حاضر شدو با فرنگی کاران دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، عصر دیروز (سه شنبه) در اردوی ملی پوشان فرنگی اعزامی به رقابت های المپیک حضور یافت. جمالی نژاد ضمن دیدار با محمد بنا سرمربی، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی و اعضای تیم ملی کشتی فرنگی، برای آن ها آرزوی موفقیت در المپیک ۲۰۱۶ برزیل کرد.