مسابقه انتخابی درون اردویی وزن ۸۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد جوانان در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به تصمیمات شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد، مبنی بر برگزاری مسابقات درون اردویی برای تعیین نفر برتر وزن ۸۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد جهت اعزام به رقابت‌های جهانی فرانسه، این مسابقه با سه کیلوگرم ارفاق وزن به شرح زیر برگزار می‌شود. الف: نفرات شرکت کننده: ۱- کشتی‌گیران: ارشک محبی (کرمانشاه)، علی موجرلو، کامران قاسم پور و مجتبی گلیج (مازندران) ۲- مربیان: هر استان می‌باید نهایتا تا تاریخ ۲ مردادماه نسبت به معرفی یک مربی (بومی و ساکن در استان ذیربط) برای هر کشتی‌گیر اقدام کند. ب: برنامه مسابقات: وزن کشی: ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰ روز دوشنبه ۴ مردادماه مسابقات: از ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۵ مردادماه ج: نحوه برگزاری: ابتدا مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار شده و سپس دو کشتی‌گیر برتر حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده شود، کشتی‌گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوط خواهد بود.