کشتی گیر ملی پوش ۶۶ کیلو فرنگی کشورمان که در مسابقات المپیک لندن نتوانست از حقش دفاع کند و از دور مسابقات حذف شد حال در اردو تیم ملی سخت تمرین می کند تا در المپیک ریو بتواند حقی که خورده بودند را پس بگیرد.

سعید عبدولی ملی پوش فرنگی کشورمان در خصوص اردو تیم ملی و شرایطش به خبرنگار خبرگزاری موج گفت:در حال حاضر سخت مشغول تمرین هستم تا آمادگیم دو چندان شود ضمن اینکه با تصمیم محمد بنا سر مربی تیم ملی کشتی فرنگی زمانی که بقیه ملی پوشان به مرخصی بودند من در خانه کشتی ماندم و زیر نظر علی زاده سخت تمرین کردم تا آمادگیم دو چندان شود. در حال حاضر هم بقیه ملی پوش ها از مسابقات برگشتند تا دوباره اردو از سر گرفته شود. وی در ادامه افزود:از آنجا که در لندن حقم ضایع شد می خواهم در این المپیک حقم را پس بگیرم و چون شاید  نتوانم در المپیک دیگری شرکت کنم پس من محکوم به مدال هستم و باید برای جواب بی مهری هایی که به من شده حداقل یک مدال المپیکی بیاورم ضمن اینکه رنکینگ کشورم را بالا ببرم.