وزنه بردار دسته ۷۷کیلوگرم ایران با رکورد ۳۰۳کیلوگرم در گروه B سوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در سومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی تفلیس گرجستان در حال برگزاری است، وزنه برداران گروه B دسته ۷۷کیلوگرم به رقابت پرداختند. ایران در این وزن تنها یک نماینده داشت که مصطفی زارعی با رکورد ۳۰۳ کیلوگرم در رده سوم گروه B قرار گرفت. زارعی در یک ضرب تنها یک حرکت صحیح انجام داد و رکورد ۱۳۵ کیلوگرم را ثبت کرد. او دو مرتبه وزنه ۱۴۱کیلوگرم را انداخت تا در یک ضرب و در گروه خود پنجم شود. ملی پوش ایران در حرکت دوضرب بهتر کار کرد و توانست هر سه وزنه در خواستی را ثبت کند. او در ابتدا ۱۶۰کیلوگرم را ثبت کرد ، در دومین حرکت نیز ۱۶۵کیلوگرم را بالای سر برد و در آخرین حرکت ۱۶۸کیلوگرم را مهار کرد و رده سوم حرکت دوضرب جای گرفت. زارعی با رکورد ۱۳۵ یک ضرب، ۱۶۸ دوضرب و مجموع ۳۰۳ کیلوگرم در گروه B سوم شد. اکنون او باید منتظر برگزاری مسابقه گروه A باشد تا مشخص شود در جهان چه مقامی را به دست آورده است.