نخستین مرحله از رقابتهای لیگ قهرمانی باشگاه‌های کشور با توجه به همزمانی با اردوهای تیمهای ملی کشتی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به برگزاری اردوهای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در آستانه بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو و همچنین تداخل برگزاری مسابقات لیگ باشگاه‌ها با این اردوها، زمان برگزاری مرحله نخست لیگ باشگاه‌های کشور از اواخر تیر به شهریورماه موکول شد. پیش از این قرار بود مرحله نخست لیگ باشگاه‌های کشور در دو بخش مقدماتی و نهایی از روز ۲۴ تیرماه آغاز شود. رقابتهای کشتی باشگاه‌های کشتی کشور طبق مقررات در هر دوره طی دو هفته برگزار خواهد شد. در هفته اول رقابتهای مقدماتی و نیمه نهایی و دو هفته بعد رقابتهای ضربدری، رده بندی و فینال در هر رشته برگزار می شود. همچنین کشتی گیران، مربیان و تمامی عوامل تیمهای برتر در رقابتهای دو هفته بعد، صرفا همان نفرات معرفی شده هفته اول خواهند بود. ضمن اینکه رقابتهای فینال و رده بندی نیز با وزن کشی مجدد پیگیری خواهد شد.