برنامه رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان که روزهای ۹ تا ۱۴ شهریور در شهر ماکون فرانسه برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از فدراسیون کشتی، تیم کشتی فرنگی جوانان ایرن بامداد یکشنبه (فردا) عازم این رقابت ها می شود.

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است: دوشنبه ۸ شهریور: ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ وزن کشی وزن های ۵۰،۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی سه شنبه ۹ شهریور: ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال وزن های ۵۰،۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی ساعت ۱۷:۱۵: ۱۷:۴۵ وزن کشی وزن های ۵۵،۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی چهارشنبه ۱۰ شهریور: ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰ رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال وزن های ۵۵،۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی جمعه ۱۲ شهریور: ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ وزن کشی وزن های ۵۰،۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد شنبه ۱۳ شهریور: ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰ رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰،۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد ساعت ۱۷:۱۵: ۱۷:۴۵ وزن کشی اوزان ۵۵،۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد یکشنبه ۱۴ شهریور: ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰ رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵،۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد اختلاف ساعت ایران با فرانسه دو ساعت و نیم است که ساعت ۱۰ به وقت فرانسه ۱۲:۳۰ به وقت ایران است. ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان ایران: ۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی ۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی ۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی ۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی ۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده ۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده همراهان: رضا سیم خواه(سرمربی)، حسن حسین زاده و روح الله ده ملایی(مربیان)، مهدی شربیانی(سرپرست) و حسن بابک(مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی)