اردشیر شمس در رقابت های وزنه برداری المپیک پیشکسوتان توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و سه مرتبه نیز رکورد دسته ۱۰۵…

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های همبستگی اسلامی مشخص شد.

با اعلام اتحادیه جهانی و در یونان و بوسنی

طرح برگزاری مسابقات در 2 روز در 2 مسابقه اروپایی و جهانی نوجوانان آزمایش می‌شود.

از سوی اتحادیه جهانی کشتی رسول خادم بعنوان نماینده این اتحادیه در رقابت های کشتی بازی های کشورهای اسلامی حضور دارد.