رئیس اتحادیه جهانی کشتی و کمیسیون ورزشکاران این اتحادیه با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی، از کمیل قاسمی عضو این…

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان اعلام شد.