���

دارنده مدال‌های طلا و برنز آسیا در حالیکه می توانست کماکان بر روی تشک مبارزه حضور داشته باشد، خداحافظی زودهنگامی با…

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اکنون با بازگشت از ژاپن باید یکی از بزرگترین تصمیمات دوران مدیریتی خود را بگیرد و بین کیانوش…

معاون ورزش قهرمانی در واکنش به استعفای سجاد انوشیروانی گفت: وزارت ورزش و جوانان درتصمیمات فدراسیون ها کمتر مداخله می…

حضور کشتی گیران نوجوان فنلاندی در ایران، انعکاس ویژه ای در مطبوعات این کشور داشت.