رییس سازمان دامپزشکى کشور گفت:دامپزشکان سنگرسازان بی سنگر هستند چرا که خطرهاى جدیدی دامپزشکان را در ادای وظایفشان تهدید می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى موج،  رییس سازمان دامپزشکى کشور با اشاره به اینکه حاکمیت و قانون حفظ جان و مال مردم را در عرصه دامپروری به سازمان دامپزشکی سپرده است افزود:ما وظیفه داریم علاوه بر تامین رفاه و امنیت اقتصادی ، سلامت مردم را نیز تضمین کنیم و مراقبت، پیشگیری، درمان و حتی ریشه کنی بیماری ها از وظائف دامپزشکى است.

رفیعى پور ادامه داد:هماهنگی ارکان دامپزشکی از مواردی دانست است که باید به آن توجه شود چرا که ایران در منطقه پرخطری از لحاظ عوامل بیماری زا قرار دارد که این موضوع وظیفه ما را هم سنگین می کند.

در حال تکمیل...