فردا وزیر جهاد کشاورزی به همراهی وزیر کشاورزی فرانسه در دومین کمیسیون کشاورزی مشترک ایران و فرانسه شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دامداری شهر کلرمون فران فرانسه که امسال کشورمان میهمان ویژه آن است، عازم شد.

به هنگام فرود هواپیما در باند فرودگاه هیات رسمی فرانسوی با حضور هانری ناله، وزیر اسبق کشاورزی فرانسه که از سوی وزیر فعلی فرانسه برای مدیریت کمیته کشاورزی ایران و فرانسه منصوب شده، به همراهی استاندار منطقه و نماینده مجلس ملی فرانسه به استقبال وزیر جهاد کشاورزی و ابوالقاسم دلفی، سفیر ایران در فرانسه و هیات همراه آمدند.

در اولین بخش سفر حجتی، از نمایشگاه بین المللی دامداری و خصوصا غرفه ایران بازدید کرد و مورد استقبال ریاست همایش قرار گرفت.

سپس حجتی  با روسای شرکتهای خصوصی ایرانی که در زمینه دامداری فعال می باشند و در همایش حضور دارند ملاقات و تبادل نظر کرد.

فردا وزیر جهاد کشاورزی به همراهی وزیر کشاورزی فرانسه در دومین کمیسیون کشاورزی مشترک ایران و فرانسه شرکت خواهند کرد.