مدیرعامل صندوق توسعه چای گفت: پرداخت تسهیلات به‌زراعی باغات چای پایان اسفند ماه به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا طاهر‌زاده صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به طرح پرداخت تسهیلات به‌زراعی باغات چای اظهار داشت: پرداخت تسهیلات بهزراعی باغ‌های چای پایان اسفند ماه به اتمام میرسد و کشاورزان برای بهره‌مندی از این تسهیلات تا پایان این ماه فرصت دارند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنعت چای با بیان اینکه چایکاران و کارخانه داران عضو صندوق توسعه صنعت چای تنها تا پایان اسفند ماه برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغات چای مهلت دارند افزود: تا پایان اسفند ماه امسال این صندوق به چایکاران و کارخانه داران چای تسهیلات پرداخت میکند.

طاهرزاده تسهیلات مذکور را تسهیلات سرمایه در گردش و جاری به منظور بهزراعی باغات چای و نوسازی کارخانه ها عنوان کرد و افزود: کشاورزان و چایکاران به منظور دریافت این تسهیلات باید به ادارات چای شهرستان ها مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات مذکور حداکثر تا 10 روز به کشاورزان پرداخت میشود بیان کرد: به ازای هر هکتار یک میلیون و 300 هزار تومان به کشاورزان و چایکاران تسهیلات بهزراعی باغات چای پرداخت می‌شود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنعت چای با بیان اینکه این تسهیلات به کارخانه داران چای براساس ظرفیت کارخانه پرداخت میشود خاطرنشانکرد: سود تسهیلات مذکور برای کارخانه داران و چایکاران 4 درصد است و این فرصت ظرفیت مطلوبی برای توسعه باغات چای محسوب می‌شود.

طاهرزاده با اشاره به اینکه کارخانه داران تسیهلات مذکور را به طور سالانه و نقدی باز پرداخت میکنند تصریح کرد: برای کشاورزان بازپرداخت تسهیلات از پرداختی برگ سبز چای از سوی سازمان چای کسر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات بهزراعی باغات چای تاکنون به 10 هزار و 305 کشاورز با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت شده است افزود: 45 نفر از کارخانه داران چای با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج