مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی: تا سال ٩٢ سرمایه صندوق ها به مبلغ ۴ هزار و ٣٢٧ میلیارد ریال بود اما هم اکنون به بیش از ١١ هزار و ٩٢٧ میلیارد ریال رسیده که بیانگر ۶۵ درصد افزایش نسبت به کل سرمایه ها صندوق ها تا خرداد ماه ٩٢ است.

به گزارش فاطمه تفقدی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون ١٠٢ صندوق غیر دولتی از توسعه بخش کشاورزی در کشور با سرمایه ای بیش از ١١هزار ٩٢٧ میلیارد ریال تشکیل شده، گفت: تا سال ٩٢ سرمایه صندوق ها به مبلغ ۴ هزار و ٣٢٧ میلیارد ریال بود اما هم اکنون به بیش از ١١ هزار و ٩٢٧ میلیارد ریال رسیده که بیانگر ۶۵ درصد افزایش نسبت به کل سرمایه ها صندوق ها تا خرداد ماه ٩٢ است. سید عبدالکریم رضوی اردکانی در زمینه اعطای تسهیلات از سوی صندوق های غیر دولتی به تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تاکید کرد: تاکنون از منابع مختلف نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تشکل های فعال بخش کشاورزان و بهره بردان اعطا شده که از مجموعه تسهیلات یاد شده ٢٧ هزار و ٢٣ میلیارد ریال از ابتدای سال ٩٢ به بعد پرداخت شده که بیش از ۵٠ درصد رشد داشته است. او درباره میزان اعتبار مصوب شرکت مادر تخصصی در راستی تقویت و افزایش سرمایه صندوق های غیر دولتی توضیح داد: در دولت دهم میزان اعتبارات مصوب شرکت مادر تخصصی ۶ هزار و ٧۴٠ میلیارد ریال و در دولت یازدهم این اعتبارات این اعتبارات به ١۵ هزار و ۵٢۵ میلیارد ریال بوده که در کل از رشد ١٣٠ درصدی برخوردار شده. رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عنوان کرد:در ۴ ماهه اول سال ٩۵ میزان وازیری به صندوق های غیر دولتی از محل عاملیت ها ٢١٣ میلیارد ریال بوده که ١٨١ میلیارد ریال آن متعلق به عاملیت آبیاری تحت فشار است. به گفته این مقام مسوول بیش از ۵٠ درصد این صندوق ها ١ ریال هم پرداخت معوق ندارند چون خود مردم صندوق ها را از خود دانسته و خود صندوق ها هم مکانیزم خود کنترلی دارد. اردکانی  با بیان اینکه مبلغ ٣٩٠ میلیارد ریال به عنوان کمک بلاعوض بابت افزایش سرمایه به حساب صندوق ها واریز شده گفت:از اوایل انقلاب تا الان سرمایه گذاری متاسفانه بیشتر از ۵ تا ۶ درصد در بخش کشاورزی نداشتم . او به فعالیت این صندوق ها اشاره کرد و افزود: صندوق دامداران ١۶٠ هزار تن جو از بورس برای سهام داران خود خرید همچنین صندوق طیور ۵٢ هزار ذرت خریداری کردند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ادامه داد: تا پایان تیر ماه امسال ٣٨٨ پارچه ملک از اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی به ارزش حدود ١٢١٢ میلیارد ریال به فروش رسیده و به خزانه واریز شده و کل مبلغ تخصیصی از محل مزبور برای تشکل افزایش سرمایه صندوق های غیر دولتی پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت سازی قانونی برأی تشکیل این صندوق ها از اصلی ترین وظیفه ما است تاکید کرد: قوانین بانکی دست وپای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را گرفته است ولی این صندوق ها تسهیلات را به کشاورزان و دامداران با سود ۴درصد ارایه می کند.