مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: هم‌زمان با هفته دولت ۱۴۱ پروژه گازرسانی به بهره‌برداری و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، سید حمید فانی افزود: در ایام هفته دولت پروژه گازرسانی به ۸۲ روستای استان با اعتباری بالغ‌بر ۲۰۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد که ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار ساکن در این روستاها از گاز طبیعی بهره‌مند می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در ایام هفته دولت عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به ۵۰ روستای استان با برآورد اعتبار ۱۲۹ میلیارد ریال آغاز می‌شود و گازرسانی به ۹ مورد از صنایع عمده استان بااعتبار ۴ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال نیز به بهره‌برداری می‌رسد.