فرماندار شهرستان روانسر گفت: در سال جاری طرح عمران و آبادانی شهرستان روانسر با ۲۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال اجرا می‌شود.

حسین ویسمرادی فرماندار روانسر در گفت‌وگو با خبرنگار موج کرمانشاه، افزود: کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان اعتبار مذکور را به ۸۶ طرح اختصاص داده است و برای توزیع اعتبارات، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پرداخت دیون این طرح‌ها در اولویت هستند. وی خاطرنشان کرد: ۳۳  درصد این اعتبارات به‌صورت الزامات قانونی است که دو حوزه حمل‌ونقل و آب بیشترین سهم را از آن داشته‌اند. فرماندار روانسر گفت: اعتبار در نظر گرفته‌شده در ۱۶ فصل  آموزش، فرهنگ و هنر، تربیت‌بدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط‌زیست، انرژی، بهداشت و سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و حمل‌ونقل هزینه می‌شود. ویسمرادی در ادامه تصریح کرد: مهم‌ترین این طرح‌ها اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای روانسر و شاهو، توسعه و بازسازی پروژه‌های آب‌رسانی روستاهای آبدار، آب‌رسانی سیار روستاهای شهرستان،  اجرا و تهیه طرح هادی، تعمیر و تجهیز مساجد هفت روستای شهرستان است.