سید رضا اکرمی در مراسم افتتاح دفتر آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کرمانشاه گفت: بنا بر تایید برخی از مقامات غربی و آمریکایی داعش پرورش یافته خودشان بوده که امروز نه تنها جامعه اسلامی بلکه دامن آنها را نیز گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان این مطلب که اگر مدافعان حرم ایران اسلامی در سوریه و عراق نباشند، داعش به دنبال لطمه زدن به ایران است، ابراز داشت: آیت الله موسوی اردبیلی مجاهدی در مسیر دین و ایجاد دفتر این بزرگوار در کرمانشاه تداوم بخش خط و مشی وی است. اکرمی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بدون شک مجالس مومنان در دنیا همچون باغ های بهشت در آخرت هستند، گفت: تاریخ انقلاب همچون تاریخ اسلام فراز و نشیب های بسیاری تجربه کرده است. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه دشمن برای مقابله با ما دست به انواع جنگ ها زده است، گفت: امروز دشمن برای مقابله با ایران اسلامی به شدت به دنبال لطمه زدن به فرهنگ ما است. وی تاکید کرد: ما باید کار فرهنگی به معنی اطلاع رسانی انجام دهیم و به سوالات مردم پاسخ دهیم. عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مومنان نباید به هم تهمت زنند گفت: متاسفانه هر روز روزنامه هایی را می بینیم که به یکدیگر تهمت های مختلف می زنند و به یکدیگر می تازند که کار شایسته ای نیست.