مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه تکمیل پرونده و ساماندهی تاق بستان را یکی از اولویت های کاری استان برشمرد و گفت: به همین منظور درصدد تشکیل کارگاهی آموزشی با حضور ۱۰۰ نفر از کارشناسان و چهره های برجسته میراثفرهنگی کشور برای تعیین وضعیت حریم تاق بستان هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ جلیل بالایی از تعیین پروژه های با اولویت میراثفرهنگی در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه خبر داد و افزود:برای سفر ریاست جمهوری پروژه های با اولویت بالای استان در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جلب اعتبارات ویژه احصاء و ارائه می شود.بالایی تامین منابع ملی و استانی پروژه های مهم میراثفرهنگی را به عنوان یکی دیگر از خواسته های میراثفرهنگی استان کرمانشاه به ویژه در سه محوطه اصلی معبد آناهیتا، بیستون و تاق بستان عنوان کرد که معاون میراثفرهنگی کشور در این خصوص اظهار داشت: برای این سه محوطه تاریخی استان هر مبلغی بگذارد ما نیز به همان اندازه تخصیص خواهیم داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه خواستار تعیین تکلیف وضعیت موزه منطقه ای کرمانشاه شد که مقرر شد با مشخص شدن وضعیت حقوقی و مسائل فنی آن روند اجرایی شدن این پروژه از سر گرفته شود.
وی در خاتمه خواستار پیگیری ثبت جهانی حریم منظری اورامانات شد و گفت: این منطقه به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان به لحاظ طبیعت بکر و بافت منحصر به فرد قابلیت ثبت جهانی را دارد که امیدواریم در آینده نزدیک کار عملیاتی این پروژه و تکمیل پرونده آن در دستور کار سازمان قرار گیرد.