استاندار کرمانشاه گفت: یکی از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه تأکید بر بررسی منطقه‌ آزاد قصر شیرین در شورای عالی مناطق آزاد تجاری بوده که رونوشت این دستور نیز به استان کرمانشاه ارسال‌ شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، اسداله رازانی استاندار کرمانشاه در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: سفر رئیس‌ جمهور به کرمانشاه دستاوردهایی را به همراه دارد و اقدامات مؤثری برای تحقق نتایج دستاوردهای سفر ریاست محترم جمهوری صورت گرفته و این مهم در حال ابلاغ شدن به دستگاه‌ها و سازمان‌ها است. وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح بررسی منطقه‌ی آزاد قصر شیرین یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در سفر به استان کرمانشاه بود که در این زمینه دستور به شورای عالی مناطق آزاد تجاری جهت بررسی این طرح داده‌اند و رونوشت آن نیز به استان کرمانشاه ارسال‌ شده است.