مجتبی نیک کردار گفت: در راستای طرح نظام سلامت در کرمانشاه، تا پایان سال جاری تقریبا تمامی شهرستان های کرمانشاه مجهز به بیمارستان و شبکه های بستری منطقه ای می شوند.

نیک کردار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، با بیان این مطلب که قطبیت حوزه سلامت کرمانشاه اشتغال را برای استان به همراه دارد، افزود: تخصیص اعتبارات ویژه در حوزه درمانی و بیمارستانی در سراسر استان در دولت یازدهم تا پایان سال جاری، این نوید را برای مردم به همراه دارد که در آینده ی نزدیک تمام شهرستان ها از نعمت بیمارستان برخوردار می شوند. وی اشتغال را مهم ترین ره آورد بخش بهداشت و درمان کرمانشاه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: رشد عمرانی و توسعه مراکز درمانی که به همت شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفته است، قطعا گام های توسعه و اشتغالی استان را تسریع می بخشد.