به همت کمیسیون روابط عمومی و بنا بر مصوبات آن و با هدف تدوین یک سند راهبردی روابط عمومی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، در این جلسه عزیزی رئیس کانون وکلای کرمانشاه و ایلام ابراز امیدواری کرد: با تدوین و اجرای این سند کانون، گام مهمی در راستای پیشبرد اهداف خود بردارد.

در ادامه میترا میری مسوول کمیسیون روابط عمومی توجه به ضرورت های برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی کانون و اهمیت استراتژیک سازی و استراتژیک محوری در ساختار، توجه ویژه هیأت مدیره به جلب افکار عمومی در راستای مسئولیتهای اجتماعی و بهبود نظام ارتباطی روابط عمومی کانون را امری اجتناب ناپذیر دانست.

وی افزود: جهت تقویت و هدفمند نمودن جایگاه کانون در میان مخاطبین خود که شامل جامعه وکلا در بعد درون سازمانی و عموم مردم در بعد برون سازمانی از دکتر حمید شکری خانقاه استاد دانشگاه، مولف بیش از ۲۲ کتاب در حوزه علوم ارتباطی و نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی دعوت شد تا ضمن مشاوره ارتباطی، کانون وکلای کرمانشاه و ایلام را در این ضمینه یاری نماید.

در ادامه دکتر شکری اظهار داشت: سند راهبردی شامل ۵ مرحله است: ۱) اینکه ما چه می خواهیم؟ و هدف چیست؟ و برنامه ارتباطی باید در راستای دغدغه های کانون پیاده گردد ۲) شناخت ساختار مشهود کانون ۳) شناخت ساختار غیر مشهود کانون ۴) جایگاه سازی در ذهن مخاطبان کانون ۵) برنامه ارتباطات.

دکتر شکری با این پیشنهاد که می توان سایت کانون را با تغییراتی اساسی(ورژن جدید) به صورت تعاملی تر در آوریم، بیانات خود را ادامه داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش های روابط عمومی و حمایت همه جانبه هیأت مدیره کانون تحولات مثبت و اساسی رخ خواهد داد و سند راهبردی طوری تنظیم خواهد شد که بتواند برای سال های آتی و هیأت مدیره های دوره های آینده نیز قابل استفاده و اجرا باشد.

گفتنی است که قطعاً در سند راهبردی چشم انداز، ماموریت ها، رسالت های کانون وکلا و در نهایت برنامه ریزی ارتباطی هوشمندانه ای تعریف خواهد شد. ضمناً با توجه به مذاکرات به عمل آمده دکتر شکری بیان داشت: ظرف دو ماه آینده سند راهبردی را تنظیم و به کانون وکلا جهت بررسی نهایی ارائه خواهد نمود.

در ادامه جلسه دیگر اعضای هیأت مدیره و کمیسیون روابط عمومی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نموده و انتظار داشتند راهکارهای مناسب از دکتر شکری در سند راهبردی قید شود.