سرپرست اداره کل زندان های کرمانشاه از کاهش ۱۵/۵ درصدی آمار زندانیان استان در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ منصور بیگلری با اشاره به رویکرد نوین نظام قضایی کشور در خصوص کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها از کاهش ۱۵/۵درصدی آمار زندان های استان، کاهش ۲۸ درصدی آمار متهمین و کاهش ۲۴ درصدی بازداشت های موقت در سال ۹۴ خبر داد.
وی در ادامه افزود؛ در اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش آمار کیفری زندان ها، با حمایت و رهنمودهای رئیس سازمان زندان های کشور و توجه ویژه رئیس کل دادگستری و دیگر مسوولان قضایی استان عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بیانگر کاهش۱۵/۵ درصدی جمعیت کیفری زندان های استان است. وی خاطرنشان کرد؛ اتخاذ رویکرد مثبت حبس زدایی، بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس و سیاست حقوقی جدید، ارتقای فعالیت شوراهای حل اختلاف، توسعه فعالیت های صلح و سازش، ارائه آموزش های دینی و مذهبی و قرآن کریم به زندانیان از جمله اقدامات مهمی است که تأثیر بسزایی در بهبود و ساماندهی وضعیت زندانیان داشته است سرپرست زندان های کرمانشاه همچنین تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، افزایش حضور قضات در زندان ها و کسب رتبه اول در سه ماهه سوم سال ۹۴ در این زمینه از دیگر فاکتورهایی است که منجر به کاهش آمار کیفری زندان های استان کرمانشاه شده است. این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری با پیگیری سیاست های کاهش جمعیت کیفری تعداد بیشتری از زندانیان ضمن بهره مندی از رویکرد اصلاحی، تربیتی و آموزه های دینی از زندان آزاد و به کانون خانواده و آغوش اجتماع بازگردند.