سامانه پرداخت ازطریق تلفن همراه(#۷۷۷۷۰۸۳*۷۸۰*) جهت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در ستاد دیه شعبه استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ با پیگیری روابط عمومی ستاد دیه کشور، سامانه پرداخت کمک های نقدی از طریق موبایل برای استان کرمانشاه فعال شد. گفتنی است که از این پس خیرین و عموم مردم می توانند با شماره گیری کد #۷۷۷۷۰۸۳*۷۸۰* با تلفن همراه، مبلغ دلخواه خود را جهت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به حساب ستاددیه استان واریز نمایند. لازم به ذکر است که هدف از ایجاد این سامانه، تسهیل فرایند کمک برای علاقه مندان و خیرین بوده است تا بدون محدودیت زمانی و مکانی، بتوانند هر مبلغی را که مایل بودند به حساب ستاد واریز نمایند