معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه گفت: اسفالت‌ریزی معابر اصلی و فرعی مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه با جدول زمان‌بندی‌شده در حال انجام است و تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم و در سه‌ماهه نخست حدود بیست هزار تن اسفالت انجام داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، حمید اعتصام فر بابیان اینکه اسفالت معابر یکی بازخواست‌های به‌حق شهروندان است، گفت: اجرای عملیات اسفالت به میزان ۲ میلیون مترمربع برای امسال در نظر گرفته‌شده است که نسبت به سنوات قبل رشد دو برابری داشته‌ایم. وی افزود: اعتبار اسفالت در سطح شهر ۳۰ میلیارد تومان است که ۳۵ درصد عملیات اسفالت توسط سازمان عمران شهرداری و مابقی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. اعتصامی فر تصریح کرد: لکه‌گیری وترمیم حفاری در مناطق شهرداری کرمانشاه به میزان ۲۵۰ هزار مترمربع در نظر گرفته‌شده است که لکه‌گیری به میزان ۳۰۰ هزار مترمربع روکش اسفالت به میزان ۹۰۰ هزار مترمربع و اسفالت اساسی در معابر خاکی به میزان ۶۰۰ هزار مترمربع پیش‌بینی‌شده است.