مدیرکل حفاظت محیط یست استان کرمانشاه گفت: براثر ۵ مورد آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده، ۷ هکتار از اراضی محیط‌زیست استان کرمانشاه طعمه حریق شده‌اند.

غلامحسین کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه بابیان اینکه در استان کرمانشاه دو اثر طبیعی ملی، یک پناهگاه حیات‌وحش، سه منطقه حفاظت‌شده و پنج منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان است، عنوان کرد: بیستون با مساحت ۵۵ هزار هکتار، بوزین و مرخیل پاوه با ۲۳ هزار و ۷۰۰ هکتار، قلاجه ۴۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مناطق حفاظت‌شده استان هستند. کاظمی پناهگاه حیات‌وحش بیستون با مساحتی نزدیک به ۴۱ هزار هکتار را از مناطق حفاظت‌شده این اداره کل عنوان کرد و گفت: غار قوری‌قلعه در پاوه و غار پرآو در بیستون دو اثر ملی و طبیعی این سازمان هستند و مجموع مساحت مناطق شکار و تیراندازی ممنوع استان نیز ۱۱۵ هزار هکتار است. وی افزود: منطقه شکارممنوع امروله و دالانانی با مساحت ۴۳ هزار هکتار در حوزه شهرستان صحنه، کنگاور و سنقر، منطقه شکارممنوع نوا کوه در دالاهو با ۲۵ هزار و ۶۰۰ هکتار، تالاب هشیلان با ۲۰۳۲ هکتار، منطقه شکارممنوع زله زرد با ۴۰ هزار هکتار، منطقه قراویز در سرپل‌ذهاب با ۳۸۰۰ هکتار مناطق ممنوع استان هستند. کاظمی بابیان اینکه مناطق دارای اهمیت زیستگاهی در دستور کار کارشناسی برای ارتقا به مناطق تحت مدیریت قرار دارند، اظهار کرد: در این راستا همچنین ارتقای مناطق شکار و تیراندازی ممنوع به مناطق حفاظت‌شده مورد پیگیری است. وی با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه ۱۲۰۰ گونه گیاهی معادل ۱۵ درصد گونه گیاهی کشور شناسایی‌شده است، گفت: ۴۵ گونه پستاندار معادل ۲۸ درصد کشور، ۱۸۰ گونه پرنده معادل ۳۴ درصد کشور، ۳۳ گونه ماهی معادل ۱۹ درصد کشور و ۳۵ گونه خزنده معادل ۱۸ درصد کشور در استان کرمانشاه وجود دارد.