معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، بیش از ۲۵۳ طرح کوچک و متوسط اقتصادی و عمرانی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه با ایجاد ۴هزار و ۸ فرصت شغلی جدید در سطح شهرستان‌های استان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، علی چاله چاله با بیان مطلب فوق افزود: در راستای اجرای منویات و فرامین مقام معظم رهبری علیرغم وجود محدودیت اعتباری و کاهش نقدینگی در منابع بانک در طول یک سال اخیر توانستیم فعالیتهای مطلوبی رادر زمینه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه به انجام برسانیم و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر مزیتها وظرفیتهای اقتصادی استان اقدام به جلب مشارکت سرمایه گذاران و مجریان طرح های اقتصادی نموده و با استفاده از این منابع واعتبارات بخش عمرانی، طرح‌ها به اجرا در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح های فوق اعتباری بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال هزینه گردیده که ۲۳۸ میلیارد ریال آن از منابع تسهیلاتی مختلف از جمله صندوق توسعه ملی «کمک های فنی و اعتباری، خط اعتباری مکانیزاسیون و تسهیلات سفر مقام معظم رهبری و ۲۷۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سال گذشته تهیه و تدوین برنامه ششم و برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی در افق چشم انداز بیست ساله و تصویب اعتبارات را دستورکار قرار داده است تصریح کرد: برای حدود ۲۰۰پروژه تملک داری‌یهای سرمایه ای و مبادله موافقتنامه و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبار به منظور افزایش کارایی و بهره وری منابع موجود اقدام نموده است.

وی با بیان اینکه با عنایت به ضرورت تسهیل در ارائه خدمات به کشاورزان و افزایش راندمان تولید دربخش کشاورزی اقداماتی اساسی انجام شده اضافه کرد: این اقدامات شامل اجرای طرح پهنه بندی مراکز در سطح استان با معرفی ۱۰۸ هزار نفر بهره بردار در ۲۶۳۰ روستا و ۲۲ شهر به صورت پایلوت، تهیه گزارشات تحلیلی هواشناسی جهت برنامه ریزی در امور کشاورزی به منظور ارتقاء کیفیت وکمیت محصولات تولیدی و اجرای دقیق مراحل کاشت، داشت وبرداشت محصولات، ارائه نتایج طرح آمارگیری محصولات زراعی ۹۳-۹۲ و ۹۴-۹۳ به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی جهت برنامه ریزی های کلان در بخش کشاورزی برشمرد.

چاله چاله با اشاره به کسب مقام اول کشوری استان کرمانشاه در اجرای طرح راستی آزمایی ثبت و صدور شناسنامه هوشمند بهره برداران بخش کشاورزی در کشور گفت: برای اولین بار در کشور آمادگی جهت صدور کارت هوشمند وشناسنامه بهره‌بقرداران بخش کشاورزی در یکی از شهرستانهای استان بصورت پایلوت به اجرا در آمده است.

وی دیگر اقدامات را شامل نصب و اجرا و راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری، جمع آوری داده های سنجش از دور مرتبط با بخش کشاورزی از استانداری و سایر دستگاه های ذیربط جهت تهیه بانک نرم افزاری اطلاعات بخش کشاورزی، ایجاد قابلیت دسترسی به شبکه پورتال سازمان، کنترل، اصلاح و پایش مرتب روزانه اطلاعات سامانه کشوری گندم(تا کنون ۵۴۲۶۱۸ هکتار شامل ۱۰۰۵۹۳بهره بردار گندم، ۳۳۴۴۷بهره بردار جو و۸۱۵ بهره بردار ذرت در سامانه مزبور ثبت شده است) بیان کرد.