رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: طی دو سال گذشته پیشرفتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی در جذب دانشجویان خارجی داشته و خوشبختانه این موضوع به‌عنوان مسیر توسعه جدی دانشگاه در استان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری می‌شود.

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، اظهار داشت: در حل مسائل و مشکلات استان، دانشگاه رازی گام‌های مؤثری برداشته و در برخی از حوزه‌ها مثل آب به‌عنوان مشکل جدی کشور و استان، طرح‌های پژوهشی خوبی در حال انجام است. دکتر اعلمی تأکید کرد: در حوزه جذب دانشجو خارجی، دانشگاه رازی روند توسعه‌ای رو به رشدی را تجربه کرده است، ابراز داشت: در بحث توسعه آموزش عالی فراملی را به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جدید و جدی تعریف کرده است.وی تأکید کرد: در بخش نفت و پتروشیمی پتانسیل خوبی در دانشگاه وجود دارد که دانشگاه رازی در توسعه رشته‌های موردنیاز این صنایع پیشگام است. دکتر اعلمی با اشاره به رسالت دانشگاه که همان خدمت به جامعه است گفت: در حوزه فرهنگی-اجتماعی دانشگاه و به‌ویژه در تقویت سیمای اجتماعی دانشگاه برنامه‌ریزی‌های نوینی انجام‌شده است که سعی شده با برگزاری جلسات هم‌اندیشی به تقویت این حوزه بپردازیم.