رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی سه سال گذشته در دولت تدبیر و امید ۹۰۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به این استان اختصاص‌یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، فرشید خدادوست با اشاره به اینکه تسهیلات اختصاص‌یافته در اختیار متقاضیان و کشاورزان استان قرارگرفته افزود: با تخصیص ۲۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵۳ دستگاه تراکتور، ۲۵ دستگاه کمباین و ۳۵ دستگاه خاک‌ورزی حفاظتی بین متقاضیان واجد شرایط توزیع گردید. وی بابیان اینکه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۳۴  میلیارد ریال تسهیلات در اختیار کشاورزان و متقاضیان استان قرارگرفته خاطرنشان کرد: با اختصاص این تسهیلات ۵۲۸ دستگاه تراکتور، ۲۸ دستگاه کمباین و ۲۳۵ دستگاه ادوات خاک‌ورزی به ناوگان کشاورزی استان افزوده شد. خدادوست تصریح کرد: همچنین در سال ۱۳۹۴، ۲۹۲  میلیارد ریال نیز تسهیلات مکانیزاسیون  به استان اختصاص‌یافته که در بخش مکانیزاسیون باعث شده تعداد ۲۳۸ دستگاه تراکتور، ۵ دستگاه کمباین، ۳۹ دستگاه خاک‌ورزی، ۱۵ دستگاه کارنده کشت مستقیم غلات جذب و در اختیار کشاورزان و متقاضیان قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعداد تراکتورهای موجود استان ۲۵ هزار و ۶۹۷ دستگاه است گفت: با اقدامات انجام‌شده در سه سال گذشته ضریب مکانیزاسیون استان کرمانشاه از ۱ و ۲۸ به ۱ و ۵۱ اسب بخار در هکتار افزایش‌یافته است.