فرماندار سنقر و کلیایی گفت: با وجود پیشرفت‌های دیجیتالی، ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای حفظ هنر اصیل بخصوص خوشنویسی، لازم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، علیرضا ایزدی در نشست انجمن خوشنویسان استان کرمانشاه تلاش در راستای ارتقاء جایگاه فرهنگ و هنر را ارزشمند دانست و گفت: باوجود پیشرفت‌های دیجیتالی، ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای حفظ هنر اصیل بخصوص خوشنویسی، لازم و ضروری است. جواری مسئول انجمن خوشنویسان استان نیز با قدردانی از بانیان برگزاری این نشست، آن را در جهت همدلی و استفاده شهرستان‌ها از تجارب یکدیگر مفید دانست و خواستار تداوم جلسات در شهرستان‌های دیگر شد. رئیس اداره ارشاد اسلامی سنقر و کلیایی هم خوشنویسی را به‌عنوان هنری اصیل و ایرانی دانست و گفت: این هنر در طول تاریخ موجب رونق و اشاعه زبان پارسی شده است. نادر حیدریان افزود: تشکیل انجمن خوشنویسان سنقر و کلیایی بااینکه مدت کوتاهی است که راه‌اندازی شده، عملکرد خوب و مثبتی داشته است.