رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: با توجه به هم مسیری دانشگاه و مردم در راه اقتصاد دانش بنیان، جوامع برای رسیدن به پیشرفت و توسعه یافتگی راهی جز عبور از این مرحله را ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا در آستانه سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه با بیان این مطلب که برطرف کردن مشکلات و معضلات اجتماعی از طریق تجزیه و تحلیل صورت گرفته در دانشگاه ها امکان پذیر است، ابراز داشت: استان کرمانشاه از لحاظ کشاورزی دارای منابع خوبی است و توسعه یافتگی از این راه بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.

این مقام مسوول بر ضرورت تشکیل اتاق های فکر برای برطرف کرد و شناسایی مشکلات موجود در استان تأکید کرد و گفت: بیکاری برای استانی مانند کرمانشاه با داشتن ظرفیت های بسیار زیبنده نیست.

وی با اشاره به برطرف کردن مشکلات با تعامل بین بخش دولتی و خصوصی گفت: دانشگاه ها نقش مؤثری در ایجاد رابطه بین این دو بخش دارند.