آرش رضایی گفت: با توجه به دستور کار قرار گرفتن اجرای ۵ تقاطع غیر همسطح هوانیروز، میدان امام(ره)، اصلاح تقاطع امام حسین(ع)، میدان سپاه و میدان مادر باید تغییر نگرشی اساسی را در سیاست گذاری و مدیریت پروژه های شهری تدوین کنیم و با استفاده از الگوها و برنامه های اجرایی مناسب و کارآمد عملیات عمرانی را پیش ببریم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ شهردار جدید با بیان اینکه اصلاح تقاطع غیر همسطح امام حسین(ع) از اولویت های پروژ ه های شهری می باشد گفت: مردم می بایست در کوتاه ترین مدت تحولات چشمگیر در حوزه های مختلف عمرانی را شاهد باشند.
آرش رضایی تصریح کرد: با توجه به خصوصیات یک پروژه از قبیل پیچیدگی، هزینه وزمان ودرگیر بودن دستگاه های اجرایی متعدد باید با استفاده از مهندسی ارزش ومدیریت هزینه وبهینه سازی اقتصاد ی وهمسان سازی وهماهنگی با نهادهای دست اندرکار ورعایت نیازهای محیطی از جمله، محیط زیست، محیط اجتماعی حوزه های عمرانی، زیر ساخت های شهری، حمل ونقل وترافیک به کیفیت اجرایی پروژه ها تامرحله بهره برداری نگاه ویژه ای ونظارت دقیق داشته باشیم. وی افزود: همه ما وظیفه داریم امید را به جامعه تزریق کنیم و با ارائه خدمات صادقانه به شهروندان فضایی را ایجاد کنیم تانشاط شهروندی و تاثیر مثبت عمرانی وخدماتی در شهر مشاهده شود. مهندس رضایی با تاکید بر اینکه از دی ماه گذشته همه تلاش کردند تا روند پروژه اصلاح هندسی تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) به مرحله اجرا در بیاید، از پیگیریهای استاندار محترم، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه های اجرایی تشکر کرد.