مدیر اداری واحد کرمانشاه از برداشت بیش از یکصد تن جو از مزارع کشاورزی مجتمع گاوداری و کشاورزی دانشگاه در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ابراز داشت: واحد کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ اقدام به مکانیزه کردن ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی دیم خود بصورت قطره بارانی در مجتمع گاوداری و کشاورزی دانشگاه برای مصرف دام های گاوداری مجتمع واحد کرد.

بهزاد باقری در ادامه افزود: در کشت پاییزه جو سال زراعی جاری از ۲۷ هکتار کشت آبی مکانیزه و ۵ هکتار کشت دیم میزان بیش از یکصد تن محصول جو از مزارع برداشت و مورد مصرف مجتمع گاوداری قرار گرفت.

وی در خصوص ارزش محصولات برداشت شده از مزرعه گفت: با توجه به برداشت جو اعلام شده و علوفه ی خشک بسته بندی شده جهت مصرف گاوداری دانشگاه از این مزارع، ارزش این محصول بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.

باقری ضمن اشاره به تلاش همکاران مجتمع گاوداری و کشاورزی دانشگاه در خصوص خودکفایی تولید محصولات و صرفه جویی در هزینه ها از کشت دوباره ی زمین های مذکور بصورت ذرت علوفه ای بهاره خبر داد.