ضلع غربی میدان جمهوری اسلامی شهر کرمانشاه، خیابان شیب داری است معروف به خیابان منابع طبیعی که بن بست بوده و به اداره مذکور ختم می شود و مدیر منطقه ۸ شهرداری کرمانشاه از گشایش این معبر و خروج آن از بن بست خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدرضا مهرنژاد با اشاره به باز شدن انتهای خیابان منابع طبیعی اظهار کرد: شهرداری منطقه ۸ در نظر دارد از خیابان منابع طبیعی یک راه جدید به کمربندی غربی ایجاد کند تا بتواند به موازات خیابان صابونی(ببخشید اسم خیابان را مطمئن نیستم) بخشی از بار ترافیکی این خیابان را به ویژه در تخلیه ترافیک محدوده ترمینال راه کربلا متحمل شود. وی ادامه داد: خوشبختانه تمام توافقات لازم در این زمینه صورت گرفت در مرحله اقدامات لازم برای شروع عملیات اجرایی است. شهردار منطقه ۸ تصریح کرد: به این ترتیب در سال جدید با ساخت این خیابان جدید این محدوده از حالت بن بست خارج می‌شود و از ترافیک محدوده ترمینال و زیرگذر راه کربلا کاسته خواهد شد. به گفته مهندس مهرنژاد به دلیل شیب خاص خیابان منابع طبیعی برای گشایش بن بست و اتصال مناسب آن به بلوار کمربندی غربی نیاز به حجم زیادی از خاکبرداری دارد.