دکتر کریم با اشاره به حادثه خیز بودن منطقه به ضرورت های مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: نحوه مواجهه و مدیریت بحران یک مسأله کاملاً تخصصی است که در دانشگاه های معتبر تدریس می شود اما نیاز به مهارت بالایی نیز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر حسین کریم با بیان ضرورت راه اندازی مانورهایی در زمینه بحران ها برای افزایش مهارت های دست اندرکاران افزود: برای مدیریت منطقه بحران خیزی که در آن زندگی می کنیم نیاز به همدلی و همکاری فراوانی دارد. وی ضمن تقدیر از تمامی کسانی که برای برگزاری این کنگره زحمت کشیده اند گفت: عدم وجود هماهنگی بین ادارات ، بخش ها و نیروها منجر به افزایش هزینه ها در بحران ها می شود.و با ابراز اطمینان نسبت به ارائه گایدلاینی برای مشخص شدن نحوه مراجعه با بحران های احتمالی از سوی این کنگره ابراز امیدواری کرد که بحث های متخصصان و دست اندرکاران بحران کشور در کرمانشاه بتواند غنای دانشی در مورد این موضوع را افزایش دهد.