رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر رتبه بحران ها و حوادثجاده ای و ترافیکی در رتبه چهاردهم کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، فاطمه رضوان مدنی در کنگره سراسری مدیریت بحران که با رویکرد نظام سلامت در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد کرمانشاه در خصوص احتمال بروز همزمان چند بحران در استان ابراز داشت: وجود مرکزیت غرب کشور، تجربه هشت سال دفاع مقدس و مهاجرپذیری گسترده،  لزوم توانمندسازی و همکاری گسترده بین نهادهای مختلف کرمانشاه از مهمترین دلایل بروز این حوادث می باشد. وی مشکلات مالی و عدم امکانات فیزیکی را مهمترین موانع پیش رو در برگزاری کنگره مدیریت بحران در کرمانشاه عنوان کرد و افزود: واقع امر این است که ایران در ردیف ۱۰ کشور اول حادثه خیز دنیا و در رتبه چهارم قاره آسیا قرار دارد که این واقعیت، ضرورت مدیریت بحران را دو چندان کرده است.