آرش رضایی در جمع امامان جماعت مساجد گفت: مساجد ظرفیت بسیاری برای احیای روحیه مشارکت و همسوی و همراهی شهروندان با سیاست های مدیریت شهری در ارتقای کیفیت رفاه و زیست شهری و ایجاد شادابی در فضای جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، شهردار کرمانشاه با بیان اینکه مساجد می توانند در کنار نقش اصلی خود در اجرای آیین های دینی و مراسم عزاداری می توانند در نشاط آفرینی اجتماعی نیز  بسیار مؤثر باشند، تصریح کرد: مساجد می توانند در اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی در محلات با کمک معتمدین محل و هیئت امنای مساجد تأثیرگذار باشند و به خلق و احیای همبستگی اجتماعی کمک کنند. وی نگاه معنوی و فرهنگ محور را لازمه کار در مساجد عنوان کرد و افزود: ارتباط دوسویه و تنگاتنگ مسجد و شهرداری به ارکان معنوی و اجتماعی شهری قطعا می تواند مسیرهای رشد فرهنگ شهروندی را در سطح جامعه ارتقا بخشد.