سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای خرید تضمینی گندم تاکنون ۳۵۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم از کشاورزان کرمانشاه به ارزش ۲۹۳ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان خرید شده است.

بساطی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه با بیان این مطلب که تاکنون ۵۲ درصد از طلب کشاورزان استان کرمانشاه به مبلغ ۱۵۳ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان پرداخت شده است، ابراز داشت: متاسفانه تاکنون ۴۸ درصد از طلب گندمکاران پرداخت نشده است که موجب بروز نارضایتی های نیز شده است. سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه با فعالیت ۶۸ مرکز خرید گندم بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان این استان خریداری شود. وی از خرید ۱۹۱۱ تن کلزا در سطح استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: تاکنون دو میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان از دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان طلب کشاورزان پرداخت شده با توجه به اینکه ۱۸۵۳ تن از میزان مذکور به مجتمع فرآوری دانه‌های روغنی کرمانشاه تحویل شده است.