با انجام اصلاح هندسی و اجرای دوربرگردان، دسترسی دانشگاه آزاد کرمانشاه به جاده اسلام آبادغرب آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر منطقه ۸ شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه تردد در بلوار فرهیختگان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی بار ترافیکی زیادی را به این بلوار تحمیل کرده بود، گفت: علاوه بر این، بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد نیز از شهرستانهای جنوب و جنوب غربی استان هستند که از جاده اسلام آباد وارد این شهر می شوند و برای دسترسی به این دانشگاه می بایست وارد میدان آزادگان و شهرک ژاندارمری شده و از آن طریق به مقصد می رسیدند که این موضوع ضمن اینکه مسیر آنها را طولانی تر می کرد، باعث ترافیک بیشتر میدان آزادگان و بلوار فرهیختگان می شد. محمدرضا مهرنژاد با تأکید بر اینکه اتصال انتهای بلوار فرهیختگان در طرح تفصیلی دیده شده بود و به اجرا درآمد، تأکید کرد: این اقدام نقش بسیار مؤثری در تسهیل در تردد و عبور مرور دانشجویان و ساکنان و کاهش بار ترافیکی دارد. وی افزود: همزمان با اجرای این دور برگردان، کانال دفع آب های سطحی نیز تعبیه شده است تا در بارندگی ها، مشکل آبگرفتگی این محدوده که دارای شیب می باشد منتفی شود یا به حداقل ممکن برسد. به گفته شهردار منطقه ۸ شهرداری کرمانشاه، برای اجرای این اصلاح هندسی، ۴۰۰ متر جدول گذاری، ۲۰۰ متر مربع پیاده روسازی و بالغ بر ۱۵۰۰ مترمکعب خاکبرداری انجام شده است. مهرنژاد عرض این مسیر را ۱۰ متر و سطح زیر سازه را ۶۰۰ متر مربع عنوان کرد.