مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه یک هزار و۷۰۰ نفر برای حضور در اردوهای جهادی در نظر گرفته شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ نشست تشریح شرح وظایف کمیته های تخصصی قرارگاه جهادی سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در سالن جلسات این سازمان و  با حضور مسئول و مدیریت های سازمان بسیج دانشجویی، مدیر دفتر نمایندگی و مسئول بررسی و پیگیری بسیج دانشجویی استان کرمانشاه برگزار شد. مدیر اردوهای سازندگی سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه  ضمن مهم دانستن نقش اردوهای جهادی در کشور گفت: نقش این اردوها در کشور  بی بدیل و تاثیرگذار است  و بر اساس دستور العمل سقف ابلاغی مصوب برای استان کرمانشاه یک هزار و۷۰۰  نفربرای حضور در اردوهای در نظر گرفته شده است که طی سه ماه اول سال تعداد ۱۷۰ نفر در اردوی جهادی و به مدت ۱۰ روز در شهرستانهای اسلام آبادغرب و دالاهو توسط دانشجویان در عرصه های مختلف برگزار و  اقدامات جهادی انجام شده توسط این گروه با استقبال بالای اهالی مواجه شد فاطمیان افزود: سقف باقی مانده نیز در دو نوبت سه ماه دوم و سه ماه چهارم سال با توجه به فرصت و استراحت دانشجویان برگزار خواهد شد. فاطمیان گفت: بالغ بر یک هزار و سیصد نفر از دانشجویان بسیجی گروه های جهادی استان کرمانشاه در تابستان جاری در مناطق محروم و روستاها حضور خواهند داشت. مدیر کارآمد سازی بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در پایان گفت: دانشجویان و جوانان بسیجی آمادگی دارند تا در  عرصه های گوناگون خدمات رسانی، از جمله بهداشت و درمان، عمرانی، کشاورزی، اقتصاد مقاومتی ، فرهنگی و آموزش و پژوهش شرکت کنند.