بهمن خسروانی در جلسه ساماندهی امر حمل و نقل محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری با اشاره به اهمیت اجرایی طرح نظارت تصویری، گفت: راه اندازی طرح گشت نامحسوس جاده ای در جهت جلوگیری کامیون های فاقد بارنامه صورت می گیرد که این مهم گام موثری در راستای فعالیت های حمل و نقل می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ بهمن خسروانی حضور گشت های نامحسوس جاده ای را امر مهمی در جهت جلوگیری از تخلفاف کامیون های فاقد بارنامه به شمار آورد. وی با بیان لزوم اخذ بارنامه توسط ناوگان برون شهری جهت دریافت کارت سوخت گازوئیل تاکید کرد: پاسگاه های پلیس راه  در استان از تردد کامیون های حامل محصولات کشاورزی فاقد بارنامه ممانعت و ضمن اعمال قانون، رانندگان متخلف را جهت سیر قانونی به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه معرفی نمایند. این مقام مسوول احقاق حقوق دولتی، حفظ منافع کشاورزان، افزایش ضریب ایمنی حمل ونقل جاده ای را از جمله اولویت های ساماندهی امر حمل ونقل محصولات کشاورزی دانست و افزود: مراکز تحویل کالاهای کشاورزی از جمله سیلوها و کارخانجات باید از تحویل کالای فاقد بارنامه، حتی از محل برداشت محصول از سطح مزارع به مقصد انبارهای تحویل خودداری کنند. خسروانی جهت برنامه ریزی مطلوب در امر حمل ونقل از مراکز تحویل و عرصه محصولات کشاورزی خواستار شد که نوع، تناژ، مبدا و مقصد و همچنین زمان حمل و نقل محصولات کشاورزی در سالجاری را ظرف مدت یک هفته به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه اعلام نمایند. وی تصریح کرد: ارگان های مرتبط با امر جابجایی محصولات کشاورزی وظیفه دارند با بررسی در خصوص ساماندهی و استانداردسازی کامیون های فعال در این بخش، از فعالیت رانندگان فاقد کارت هوشمند رانندگی و دیگر مدارک مثبته جلوگیری به عمل آید. مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه در پایان با اشاره به حمل و نقل آرد در استان که تحت پوشش بارنامه صورت می پذیرد، تاکید کرد: ارگان های مربوطه باید حداقل یک ماه قبل از شروع عملیات حمل و نقل محصولات کشاورزی، نسبت به برگزاری مناقصه حمل و نقل با هماهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه ها اقدام نمایند.