مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، از اقدامات راهداران برای آماده سازی راه های استان به منظور ترددی ایمن قبل از شروع سفرهای تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، عبدالله بهادری گفت: در سال های گذشته حجم سفرهای تابستانی به استان کرمانشاه، رشد قابل توجهی داشته، که البته شرایط اقتصادی منطقه هم در کنار این مهم، ترافیک عبوری کل محورهای استان را افزایش می دهد. بهادری ابراز داشت: لکه گیری و روکش ۱۱۰ کیلومتر از راههای استان، خط کشی بیش از ۳۰۰ کیلومتر از محورهای مورد نیاز، تیغه زنی حاشیه راه ها به منظور منظر آرایی و جلوگیری از خطر آتش سوزی در اثر پرتاب اجسام آتش زا ، شانه سازی نقاطی که بالقوه پر خطر بوده و اختلاف ارتفاع دید می شود،تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی، چراغ های چشمک زن و روشنایی های تونل های سطح استان، آشکارسازی نقاط پر خطر، نصب تابلوهای کیلومتر شمار و حد ترخص و نصب نیوجرسی های مفصلی و لولایی در پرتگاه ها و رفوژ میانی بزرگراه ها از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل راه و شهرسازی استان بوده است. گفتنی است از ۱۵ تیرماه سال جاری در تمام طول ایام سفر گشت های راهداری با پوشش محورهای استان آماده خدمات رسانی هستند.