جلسه توجیهی برنامه مراقب سلامت شهری در استان کرمانشاه با جذب ۴۵۰ نفر و با حضور مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، معاونین بهداشتی شبکه ها، کارشناسان ستادی شهرستان ها و نیز مراقبین سلامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ در این نشست معاون بهداشتی دانشگاه گفت: امیدواریم با وجود شما مراقبین سلامت و استفاده بهینه از جذب اعتباراتی که در سال ۹۴ صورت گرفته گام های موثری در تحول سلامت در حوزه بهداشت برداریم که این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتر است، ما در امر تحول سلامت جدی هستیم و شما نیز باید همه آموزش ها را جدی بگیرید.

دکتر شکیبا یادآور شد: با جذب اعتبارات در قدم اول ۱۷ مرکز روستایی، ۲۲ پایگاه بهداشت شهری، ۲۰ مرکز جامع سلامت و همچنین یک مرکز کاهش آسیب به مساحت ۶۶۵۰ متر مربع در ۷ طبقه در خیابان سیلو ساخته می شود.

وی در حاشیه این برنامه با اشاره به پیشرو بودن در سامانه سیب و کسب رتبه ۴ در کشور در نشستی با مدیران شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان های استان گفت: ساخت مراکز بهداشتی باید با جذب اعتبارات زمین بلامعارض در شهرستان ها علی الخصوص شهرستان کرمانشاه در اولویت قرار گیرد.

در این نشست مهندس صحرایی مدیر گروه طرح و گسترش معاونت بهداشتی درخصوص وضعیت کلی استان و جایگاه نظام سلامت، روند تکمیلی نگاه به سلامت و نیز اولویت های نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و فرایند به کارگیری مراقبین سلامت توضیحاتی ارائه داد.