آتش سوزی در ۲۵ تا ۳۰ هکتار از مراتع مشجر گهواره و مراتع خاک سفید کرند طی چند روز گذشته بیشترین آمار آسیب های پوشش گیاهی در این مناطق را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ مدیرکل کنابع طبیعی کرمانشاه با اشاره به وقوع دو مورد آتش سوزی در منابع طبیعی شهرستان دالاهو گفت: یک مورد از این آتش سوزی‌ها در مراتع خاک سفید کرند رخ داد که خوشبختانه خسارت چندانی نداشت اماآتش سوزی در ۲۵ تا ۳۰ هکتار از مراتع مشجر گهواره رخ داد که در این حادثه درختان منطقه ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت دیدند.شیخ ویسی همچنین از وقوع یک فقره آتش سوزی در مراتع قلعه گاه جوانرود خبر داد که سطح کمی از مراتع منطقه را در بر گرفت و خسارت چندانی نداشت.وی در ادامه از وقوع یک فقره آتش سوزی دیگر در حدود چهار هکتار از مراتع و جنگل های سرپل ذهاب خبر داد که بدلیل بی احتیاطی سربازان در پادگان ابوذر رخ داد و به بیرون پادگان نیز کشیده شد.شیخ ویسی افزود: این آتش سوزی در کوتاهترین زمان با حضور نیروهای بسیج، مردمی و… اطفا شد.وی با اشاره به بارندگی‌های مناسب امسال، گفت: همین امر باعثپوشش گیاهی مناسب مراتع استان شده و با خشک شدن این پوشش گیاهی اکنون این مناطق مستعد آتش سوزی هستند، لذا از مردم انتظار می رود هنگام حضور در طبیعت بیش از گذشته نکات ایمنی را رعایت کنند.