طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان سال١٣٩۵ درمجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی سنقر آغاز گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستانی سال ١٣٩۵ در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی سنقر آغاز گردید. حیدریان رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی سنقر با بیان این خبر افزود علیرغم نبود اعتبارلازم دراین زمینه اداره فرهنگ وارشاداسلامی سنقر خود را در قبال پوشش بخشی از اوقات فراغت چوانان ونوجوانان مسوول دانسته وبا وجود نبود هیچگونه اعتباری دراین راستا وفقط از شهریه ناچیز دریافتی ونیز همت مربیان هنرمند ومتعهد خودامسال نیز اقدام به پذیرش جوانان وعلاقمندان در رشته های مختلف فرهنگی وهنری نموده. لازم به ذکراست دراین طرح کلاسهای مختلف شامل: قرآن .خوشنویسی. طراحی ونقاشی، عکاسی وفیلمبرداری، موسیقی، تئاتر و...دایر میباشد.